Veri Tabanı

Veri Tabanı Nedir?

Bir veritabanı, kolayca erişilebilecek, yönetilebilecek ve güncellenebilecek şekilde düzenlenmiş bir bilgi topluluğudur. Veriler satır, sütun ve tablo halinde düzenlenmiştir ve ilgili bilgileri bulmayı kolaylaştırmak için dizine eklenmiştir. Veri yeni bilgiler eklendikçe güncellenir, eklenir ve silinir.

Veri Tabanının Evrimi

1900’lü yılların 2. Çeyreğinden itibaren karşımıza en çok çıkan ilişkisel, Dağıtılmış, Bulut, NoSql , Grafik tabanlı veri tabanlarıdır. Günümüzde en yaygın kullanım ilişkisel ve NoSql veri tabanlarına aittir.

NoSql ve İlişkisel veri tabanları. nosql vs rdbms ile ilgili görsel sonucu

İlişkisel Veri Tabanı

SQL ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri çeşitlerinden biridir. Peki ilişkisel veritabanı ne demek. İlişkisel veritabanı, organize edilmiş verilerin tablolarda saklanması ve bu tablolar arasında kurulan bağ ile oluşan veri tabanı çeşitidir. Microsoft Sql , Mssql, PostgreSQL ,Oracle gibi örnekler verilebilir.

 • Yaygın kullanım

  • Kapsamlı testler

  • İstikrarlı yapı

  • Geniş Uyumluluk

 • Verinin önemli olduğu durumlarda tercih sebebidir.(Bankacılık, E-ticaret)

 • Verileri yapılandırmak için Sql kullanır. (Karmaşık sorgular için kullanışlıdır.)

 • Tablo tabanlıdır

Basit Bir örnekle

Görsel sonucu

NoSql Veri Tabanı

NoSQL sistemlerinin ortaya çıkmasındaki en büyük sebep internetin hızlanması ile büyümekte olan ve yapısal olmayan internetteki verinin İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinde performanslı bir şekilde işlenememesidir. Veri büyüklüğü ve trafik olarak belirli büyüklüğe gelen ve hali hazırda açık kaynaklı veritabanı sistemleri kullanan firmalar bir noktada bu veritabanlarının kısıtlarına takılmaktadırlar. Bu uygulamaların da yetmediği durumda NoSQL sistemleri ortaya çıkmaya başlamıştır. MongoDb, Couchbase gibi örnekler verilebilir. Eğer uygun altyapı için kullanılırsa

 • okuma ve yazma performansları olarak göreceli olarak ilişkisel veritabanı sistemlerine göre daha performanslı olabilirler.

 • esnek yapılarından dolayı programlama ve bakım anlamında kolaylık sağlarlar.

 • Dikey büyüme, yani verinin tutulduğu sistemin depolama kapasitesini büyütüyorsunuz. Bunun için yeni bir sunucu almanız gerekebilir. Diğer yaklaşım, yatay büyüme, verileri farklı depolama sistemlerinde tutmak. İlişkisel veritabanlarında yatay büyüme çok sıkıntılı. Bu nedenle veri büyüdükçe dikey büyüme yaklaşımı tercih ediliyor ve pahalıya geliyor. NoSQL veritabanlarındaysa yatay büyüme yaklaşımını rahatlıkla kullanmak mümkün.

İlişkisel Veri Tabanlarında Önemli Kavramlar

Primary Key : Tablolara girilen her kayıt birbirinden farklıdır. Her biri için ayrı işlemler yapılmaktadır. Her bir satıra verilen benzersiz değerdir.

Foreign Key : Bir tablodan başka bir tabloya ilişki kurmak için foreign key(yabancı anahtar) kullanırız.

İlişki(Relation) : Tablolar arasında ilişkileri saplayan bağlantıdır.

primary key foreign key ile ilgili görsel sonucu

Normalizasyon: Veri tabanı oluştururken tabloların doğru tasarlanması önemlidir. Her tablo birbiriyle alakalı özellikleri içermelidir ve mümkün olduğunca bir işi yapmalıdır.